Baltic Tiger

Contact Us

+(371) 295 100 10

itf.latvia@gmail.com

Liepajas street 3b, Riga, Latvia

DETAILS:
Biedrība LATVIJAS TEKVON-DO FEDERĀCIJA
Reģ. Nr. 40008023321
Tirgoņu iela 5/7, Rīga, LV-1050
A/S SEB LATVIJAS UNIBANKA
LV17UNLA0050011515512
UNLALV2X